Prof. Dr. Ayşin ÖGE

Prof. Dr. Ayşin ÖGE

Endokrinoloji bölümü, hormonların salgılandığı bezlerin ve hormonların etki ettiği hedef dokuların hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenmektedir. Endokrin sisteminin görevleri; kan basıncını düzenlemek, glukoz, lipid, karbonhidrat, kemik metabolizması, sıvı ve elektrolit dengesini düzenli tutmak, büyüme ve gelişmeyi, vücut beslenmesinin, üremenin denge içinde olmasını sağlamaktır.

Endokrin hastalıkları hormon üretimindeki dengenin bozulmasıyla veya başka bir patolojik yapının hormon salgılamaya başlamasıyla ortaya çıkar. Hormon üretimindeki normal dışı artma veya azalma ciddi endokrin hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Bu bozukluklar bezin yapısının bozulmasıyla olabileceği gibi genetik nedenlere de bağlı olabilmektedir. Endokrin hastalıklar kronik hastalıklar olup, tedavi edilmediğinde oluşan komplikasyonlara bağlı sekonder ciddi hastalıklara yol açabilirler.

Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Nelerdir?

 • Diyabetes Mellitüs (Şeker hastalığı)
 • Hipoglisemiler(Şeker düşüklüğü)
 • Obezite (Şişmanlık)
 • Metabolik sendrom
 • Zayıflık
 • Lipid metabolizması bozuklukları
 • Yaşlanmayla oluşan endokrinolojik değişiklikler
 • Tiroid hastalıkları
 • Hipotiroidiler (Hashimato tiroiditi, primer hipotiroidiler, sekonder hipotiroidiler, konjenital hipotiroidi, miksödem koması)
 • Diffüz hiperplazik guatr, iyod metabolizması
 • Osteoporoz (Kemik erimesi)
 • Metabolik kemik hastalıkları
 • Gebelik ve endokrin hastalıkları
 • Hipotalamus hastalıkları
 • Hipofiz hastalıkları
 • Büyüme-gelişme bozuklukları
 • Puberte bozuklukları
 • Böbrek üstü bezi hastalıkları
 • Testis hastalıkları
 • Polikistik Ovaryum Sendromu
 • Menstrüel siklus
 • Cinsel farklılaşma kusurları
 • Hirsutism ve Virilizm
 • Meme hastalıkları
 • Hipertansiyon(Tansiyon yüksekliği)
 • Hipotansiyon(Tansiyon düşüklüğü)

ENDOKRİNOLOJİ, DİYABET VE METABOLİZMA KLİNİĞİNDE NELER YAPILIYOR?

Kliniğimizde;

DİYABETİK HASTALARA YÖNELİK CHECK-UP VE TAKİP PROGRAMLARI

 • Yeni tanı almış diyabetiklerin eğitim programına alınması, Glukometre kullanımının öğretilmesi, Diyabet günlüğü tutmayı öğretmek, medikal tedavisinin ve medikal beslenme protokollerinin hazırlanması ve takibi
 • Diyabet Komplikasyonları açısından düzenli aralıklarla izlem, komplikasyon önleme ve tedavi programları
 • Pre-Diyabet tanısı için tarama yapılması
 • Diyabet için risk altındaki bireyleri belirleme ve Diyabet gelişimini önleme programları
 • Diyabetik hastaların özel eğitimli diyabet hemşiresi tarafından diyabet polikliniğinde eğitim programlarına alınması
 • Diyabet okulunun eğitime başlaması
 • Metabolik sendrom tanı ve tedavisinin düzenlenmesi
 • Diyabetik ayak polikliniği hizmeti verilmesi
 • Gestasyonel diyabet takibi
 • Tip 1 Diyabetiklerde ve düzensiz şeker profile olan Tip 2 Diyabetik hastalara insulin pompası takılması ve takibi
 • İnsulin Pompası takılmış hastaların GLUKOZ HOLTERİ (CGMS: sürekli glukoz ölçüm sistemi)) takılarak insulin doz ayarlamalarının 3 ayda bir yapılması,en düzgün glukoz değerlerine ulaşmayı sağlamaktadır. En yakın zamanda glukoz ölçüm aleti ile (CGMS yakında) 3 ayda bir 3 günlük glukoz takibini yapılması bunun bilgisayar programında değerlendirilip glukoz değerlerinin optimal olarak ayarlanması hizmete girecektir.

Obez hastaların takip programı:

 • Obezite polikliniğinde hastaların risk profillerinin belirlenmesi
 • Obezite hastalığı için gerekli hormon ve biyokimya takiplerinin program dahilinde periodik olarak yapılması
 • Kişiye özel uygun obezite tedavisinin planlanması
 • Hastaların uzun dönem tedavi için obezite programlarından 3 aylık veya 6 aylık özel takip programlarına alınması
 • Obezite okulunda endokrinoloji uzmanı ve ekibinin eğitim seminerleri
 • Endokrin uzmanı eşliğinde her hastaya bazal metabolizması hesaplanarak uygun diyet programlarının düzenlenmesi ve kilo kontrollerine göre diyet değişikliklerinin planlanması
 • Tanita aleti ile vücut kitle indeksi, yağ kitlesi ölçümlerinin her ay yapılması

Tiroid Hastalıkları Takipleri

 • Graves hastalığı takip ve tedavisi
 • Oftalmik Graves hastalığı takip ve tedavisi
 • Toksik noduler tiroid hastalığı takibi
 • Hipotiroidi nedenleri araştırılması
 • Hashimato tiroiditi takip ve tedavisi
 • Opere tiroid hastalığı takibi
 • Multinoduler tiroid hastalığı takibi
 • Tiroid kanseri için aile taraması ve takip
 • Osteoporoz Takibi

Kliniğimizde Uygulanan Endokrin Testler

ENDOKRİNOLOJİ LABORATUVAR HİZMETİ

 • Tanısal amaçlı her türlü dinamik testler (stimulasyon ve supresyon testleri), randevu ile endokrin hemşiresi tarafından uygulanacaktır
 • Merkezimizde uygulanacak olan stimulasyon ve supresyon testleri
  • OGTT 2 SAATLİK
  • OGTT 3 SAATLİK
  • OGTT 5 SAATLİK
  • GESTASYONEL 50 GRAMLIK OGTT
  • GESTASYONEL 100 GRAMLIK OGTT
  • MMTT (miks meal testi) 3 SAATLİK
  • MMTT 5 SAATLİK
  • TRH- TSH YANITI
  • TRH- PRL YANITI
  • ACTH KORTİZOL YANITI
  • ACTH 17OHPROGESTERON YANITI
  • LHRH TESTİ
  • PREGNYL TESTİ
  • İNSULİNE ACTH YANITI
  • İNSULİNE KORTİZOL YANITI
  • İNSULİNE GH YANITI
  • L-DOPAYA GH YANITI
  • 1 MG DEXAMETASONE SUPRESYON
  • 2 MG DEXAMETASONE SUPRESYON (2 GÜN)
  • 8 MG DEXAMETASONE SUPRESYON (2 GÜN)
  • GLUKOZ- GH YANITI
  • GLUKOZ ACTH - KORTİZOL YANITI
  • GLUKAGON UYARI TESTİ
  • Ca -PTH YANITI
  • OMEPRAZOL BASKILAMA TESTİ

Detaylı bilgi almak yada Randevu talepleriniz için 0(232) 463 62 62 numaralı telefon numarasından ulaşabilirsiniz.