Katıldığı Kongre-Kurs ve Sempozyumlar

1- Ulusal Diyabet Kongresi,İzmir, 4-7 Mayıs 1994.

2- XVII. Ulusal Endokrinoloji Kongresi, Ankara, 16-17 Haziran,1994.

3- Koroner Risk faktörlerinden Korunma ve Tedavide Yeni Yaklaşımlar, Sempozyum, İstanbul, 17,10,1994.

4- Tiroid Hastalıkları Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 14-15 Haziran, 1994.

5- The Methosist Hospital ve Ankara Numune Hastanesince Bilimsel İşbirliği Çerçevesinde Düzenlenen Sempozyum, Ankara, 23-24 Haziran,1995.

6- Ulusal Diyabet Kongresi, Kapadokya, Kayseri, 17-21 Mayıs, 1995.

7- The Methosist Hospital ve Ankara Numune Hastanesince Bilimsel İşbirliği Çerçevesinde Düzenlenen “Kritik Hastaya Medikal Yaklaşım ve Cerrahi Yaklaşım” sempozyumu, Ankara, 14-16 Mayıs, 1995.

8- Hematolojik Morfoloji Kursu, Ankara, Mart-Haziran, 1995.

9- Diyabetes Mellitus Kursu, Ankara, 25-29 Mart, 1996.

10- 1. Uluslar arası Obezite sempozyumu ve 32. Ulusal Diabet Kongresi, Antalya, 15-19 Nisan, 1996.

11- 19. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi, İstanbul, 28-31 Mayıs,1996.

12- The Methosist Hospital ve Ankara Numune Hastanesince Bilimsel Birleşik Sempozyumu II. ,Ankara, 30 Eylül-1 Ekim, 1996.

13- XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İzmir, 23-27 Eylül,1997.

14- Mezuniyet Sonrası Diabetes Mellitus Eğitim Kursu, Ankara, 19-21 Mart, 1997.

15- 13. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Antalya, 1-5 Haziran,1998.

16-22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, 19-23 Ekim, 1999.

17-XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 9-12 Ekim, 1999.

18-European Federation of Endocrine Societies (EFES) “regional Postgraduate clinical Endocrinology Course” Ankara, 15-16 April , 1999.

19- 14. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) kongresi, 31 Mayıs-4 Haziran, 1999.

20-The European School of Oncology New Drugs in Oncology Course, Ankara, 1999.

21-XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 27 Nisan- 1 Mayıs, 1999.

22-Deney Hayvanları Kursu, İzmir, 7-9 haziran, 2000.

23-23. Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint meeting with The European federation of Endocrine Societies, Ankara, Turkey, 7-9 September, 2000.

24-1. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2-3 Haziran, 2000.

25-XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi ve V. Uluslar arası Katılımlı Obezite Sempozyumu, Gaziantep, 14-19 mayıs, 2000.

26-Endokrin Hastalıklarında Laboratuar değerlendirme Kursu, İzmir, 30 Nisan-2 mayıs,2001.

27-XXXVII. Ulusal Diyabet Kongresi, İzmir,Kuşadası, 21-25 Mayıs, 2001.

28-1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European calcified Tissue Society, Madrid, Spain, 5-10 june, 2001.

29- 38. Ulusal Diabet Kongresi , Antalya,13-17 Mayıs, 2002.

30- 63rd Scientific Sessions American Diabetes Association (ADA), New Orleans, Louisiana, 13-17 June, 2003.

31- Ulusal Endokrinoloji Öğrenci Kongresi, İzmir, 30 Nisan- 2 Mayıs, 2004.

32- Tıp Eğitim Programımızın Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, Aydın, 4-5 Mart, 2004.

33- II. Türk Obezite kongresi ve I. Beslenme Sempozyumu, Pamukkale, Denizli, 7-11 Nisan, 2004.

34- 40. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs, 2004.

35- The 13th European congress on Obesity , Prague, Czech Republic, 26-29 May, 2004.

36- 27. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 16-18 Eylül, 2004.

37- 40th European Association for the Study Diabetes, Munich, Germany, 5-9 september, 2004.

38- Diabetes Mellitus’ta Güncel konular Sempozyumu, Kapadokya, Kayseri, 7-9 Ekim,2004.

Konuşmacı Olarak Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar

Endokrin Hastalıkları Laboratuar Değerlendirme Kursu, 30 Nisan-2 Mayıs, 2001 , İzmir, Konuşma Konusu: Poliürik sendromlarda laboratuar tanı yöntemleri

Ulusal Endokrinoloji Öğrenci Kongresi, 30 Nisan-2 Mayıs, 2004, İzmir, Konuşma Konusu: Hiperglisemik Koma

40. Ulusal Diyabet Kongresi, 14-18 Mayıs,2004, Antalya, Diyabetes Mellitüs Güncel Tedavi Kursu, Tip 1 DM’de İnsulin Pompa Tedavisi konulu sempozyumda oturum başkanlığı

Detaylı bilgi almak yada Randevu talepleriniz için 0(232) 463 62 62 numaralı telefon numarasından ulaşabilirsiniz.