Diyabet Nedir?

Diyabet (şeker hastalığı) vücudun glukoz üretiminde veya kullanımı ve depolanmasındaki yetersizlik ile ilgili bir hastalıktır. Vücudumuzdaki glukoz metabolizmasını düzenlemekle görevli insulin hormonu pankreas dediğimiz organımız tarafından salgılanır. Diyabet hastalığında insulinin salgılanma mekanizmasında bozukluk veya yetersizlik söz konusudur. Diyabet hastalığını başlıca 2 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar:

 • Tip 1 diyabet,
 • Tip 2 diyabet,

Bunun dışında bazı özel durumlar vardır. Bunlar:

 • Gebelik (Gestasyonel) diyabeti,
 • Diğer sebeplere bağlı (ilaç kullanımına, hormonal bozukluklara, diğer endokrin hastalıklarına bağlı sekonder olarak v.b) olarak belirlenmiştir.

Tip 1 Diyabet

Tip 1 Diyabet hastalığı genelde genç yaşlarda ortaya çıkan yiyeceklerdeki şekerin vücutta enerji olarak kullanımını sağlayan insulin hormonunun tam yokluğu ile karakterize bir hastalıktır. Tip 1 diyabetli hastalar yaşamak için her gün insulin tedavisi almak zorundadırlar. Diyabet hastalığının bu tipi genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görülmekle birlikte her yaşta oluşabilir.

Tip 2 Diyabet

Tip 2 diyabet hastalığında vücut yeterli insulin üretememekte veya olan insulinini etkili kullanamamaktadır ki biz bu durumu insulin direnci olarak adlandırmaktayız. Bu tip diyabet daha çok 40 yaşın üstündeki, aşırı kilolu ve ailede diyabet öyküsü olan bireylerde görülmektedir. Günümüz de ne yazık ki obezite hastalığının hızla artmasıyla adelosan çağındaki gençlerde de diyabet görülme sıklığı artmıştır. Obezite ciddi bir endokrin hastalığıdır ve diyabete gelişme oranını arttırmaktadır. Bir başka deyimle diyabeti çağın hastalığı ve epidemik bir hastalık haline dönüştüren obezite hastalığıdır.

Kimler diyabet hastalığı için risk altındadır?

Diyabet hastalığı herkeste meydana gelebilir. Yakın akrabalarında diyabet hastalığı olan kişilerde bu risk çok daha fazladır. Diğer risk faktörleri olarak obezite, yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı ve fiziksel aktivite kısıtlılığını verebiliriz. Diyabet hastalığı riski ileri yaşlarda da artmaktadır. 40 yaşın üstünde ve obez olan bireylerde diyabet gelişim oranı çok yüksektir. Ayrıca diyabet hastalığı gebelik esnasında da ortaya çıkabilir. Buna gestasyonel diyabet diyoruz. Bu kişiler ileri yaşamlarında Tip 2 diyabet hastalığı için ciddi risk altındadırlar. Risk faktörlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • 45 ve üstü yaş
 • Aşırı kilolu olmak
 • Fiziksel olarak inaktif olmak
 • Daha önce bozulmuş açlık glukozu veya bozulmuş glukoz toleransı tanısı almış olmak
 • Ailede diyabet öyküsü olması
 • Daha önce gestasyonel diyabet tanısı almış olmak veya 4 kilonun üzerinde bebek sahibi olmak
 • Yüksek kan basıncı
 • HDL kolesterol seviyesinin (iyi kolesterol) 35 mg/dl nin altında olması veya trigliserid seviyelerinin 250 mg/dl nin üstünde olması
 • Polikistik hastalık tanısı almış olanlar
 • Vasküler hastalık öyküsü olanlar

Diyabet hastalığında hangi semptomlar ortaya çıkar?

 • Diyabetli bir hastada sıklıkla gözlenen semptomlar aşağıda verilmiştir.
 • Aşırı susuzluk hissi, ağız kuruluğu ve çok su içme
 • Sık idrara çıkma
 • Kilo kaybı
 • Artmış acıkma hissi
 • Bulanık görme
 • Huzursuzluk
 • Eller ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma
 • Sık deri, ağız içi ve idrar yolu enfeksiyonları
 • Yaraların geç iyileşmesi
 • Açıklanamayan aşırı yorgunluk

Bazı olgularda hiç bir şikayet veya bulgu olmadan tip 2 diyabet gelişebilir. Bu vakalarda insanlar diyabet hastası olduklarını bilmeden aylarca hatta yıllarca yaşayabilirler. Sadece rutin check-up kontrolleri sırasında diyabet tanısı alırlar. Bunun nedeni bu hastalarda hastalığın çok yavaş ilerlemesi ve bu nedenle de belirgin semptom ortaya çıkarmamasıdır. Hastalık çok ilerlediğinde semptomlar ve şikayetler belirir.

Detaylı bilgi almak yada Randevu talepleriniz için 0(232) 463 62 62 numaralı telefon numarasından yada web sitemizdeki E-Randevu sisteminden de ulaşabilirsiniz.

Ayrıca tüm sorularınız için web sitemizdeki Doktora Sor sisteminden de ulaşabilirsiniz.